Vitware
Software pro výuku angličtiny
Titulní stránka > O nás > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a licencí k užívání software prostřednictvím stránek www.vitware.cz, které provozuje firma Vitware s.r.o. se sídlem Přelouč, Náměstí 17. listopadu 1235, IČ 28815858 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník informační mail, ve kterém je uvedený URL odkaz, kde zákazník může sledovat stav své objednávky.

IV. Ceny

Prodávající je plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou včetně DPH (21%). Součástí dodávky je řádný daňový doklad (faktura) v elektronické podobě (PDF soubor je přístupný ze stránky se stavem objednávky).

V. Dodací podmínky

dodání elektronickou cestou – software lze objednat s dodáním elektronickou cestou (stažením z internetu). Odkaz pro stažení software je kupujícímu odeslán e-mailem na adresu uvedenou v objednávce do jednoho pracovního dne od přijetí platby.

VI. Platební podmínky

Platba předem – údaje potřebné k platbě naleznete v potvrzení objednávky. Odkaz ke stažení software odešleme, jakmile nám bude částka připsána na náš účet. Lhůta dodání je 1 pracovní den od přijetí platby.

Dodací a platební podmínky jsou platné pouze pro platební styk a dodání v rámci České republiky.

VII. Záruční podmínky

Prodej a servis:

Prodej licencí, záruční i pozáruční servis, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje prodávající přes www.vitware.cz.

Záruka:

Prodávající zaručuje, že program pracuje v souladu s jeho popisem obsaženým v souvisejících materiálech. Záruka je poskytována pouze v případě, že program bude provozován v souladu s doporučením prodávajícího. Pokud během šesti měsíců ode dne nabytí licence kupující zjistí chování software, které odporuje popisu v souvisejících materiálech, předá prodávajícímu přesný popis zjištěné závady. V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání software v souladu s jeho popisem v souvisejících materiálech, prodávající umožní kupujícímu neprodleně a bezplatně přístup k opravené verzi software.

Omezení odpovědnosti:

Kromě výše uvedené záruky je software dodáván „tak, jak je“, tj. bez záruk jakéhokoliv druhu. Prodávající v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním software.

Odstoupení od smlouvy není možné. Doporučujeme, aby kupující před zakoupením licence důkladně vyzkoušel demo verzi software.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.